ບົດຮຽນໃນການເປັນສານຸສິດ (28) دروسفيالتلمذة

ບົດຮຽນໃນການເປັນສານຸສິດ (28) دروس في التلمذة- LID#28 – The Big Dipper Illustration ນີ້ແມ່ນທ່ານດຣ Ed Hoskins ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນໃນການເປັນສານຸສິດ, ຊຸດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອຖືໃຫມ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສາດສະຫນາຄຣິດສະຕຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນບົດຮຽນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາໃນເລື່ອງນີ້