ນ້ຳຫອມທີ່ເຮັດດ້ວຍມືທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີລົດຊາດຂົມຂອງໄມ້ ແລະຢາສູບ. 50ml

*ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໂດຍ MBB (ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ຊາວ​ມຸດ​ສະ​ລິ​ມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​)​. ຈໍານວນເຕັມຈະໄປສະຫນັບສະຫນູນການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຂົາກັບພວກເຮົາ.