- ທຸກໆບ່ອນທີ່ຢູ່ອາໃສ ສຳ ລັບຄຣິສ -

Mecca ເຖິງພຣະຄຣິດແມ່ນຮ່ວມມືຢ່າງຫ້າວຫັນກັບຊາວຄຣິດສະຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນມຸສລິມໃນປະເທດຕາເວັນຕົກໂດຍການ ນຳ ໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງເຮືອນທົ່ວປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາມີໂອກາດທີ່ຈະເຄາະປະຕູແລະແບ່ງປັນພຣະກິດຕິຄຸນ, ຮຽກຮ້ອງຊາວມຸດສະລິມໃຫ້ຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງພຣະຄຣິດເຂົ້າມາໃນເຮືອນຂອງພວກເຂົາ (ລູກາ 10: 6).

ກະ​ທູ້​ຫຼ້າ​ສຸດ