-ກັບປະເທດຄູ່-

 

ພວກເຮົາ ກຳ ລັງຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອກ້າວ ໜ້າ ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ການປະຕິບັດສາດສະ ໜາ ກິດຂອງທ່ານມີຄວາມກ້າຫານພໍທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດບໍ?
ສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ເພື່ອເປັນຄູ່ຮ່ວມກັບພວກເຮົາ: info@meccatochrist.org

ກະ​ທູ້​ຫຼ້າ​ສຸດ